Rugaciune

Rugăciune pentru zidirea bisericii noastre

 

         Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu ai spus cu preacinstitele Tale buze: „(…)dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunaţi în numele meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei, 18, 19).

         Neschimbate sunt cuvintele Tale, Doamne, fără de margini eşti în iubirea Ta faţă de oameni, iar milostivirea Ta nu are sfârşit.

         Noi, robii Tăi, mădulare vii ale Bisericii Tale, te rugăm: ascultă rugăciunea noastră din ceasul acesta şi în orice zi te vom chema; priveşte cu milostivire asupra noastră, a celor ce cu umilinţă şi cu stăruinţă ne închinăm Ţie şi binecuvintează dorinţa noastră sfântă de a avea, spre slava Ta şi spre mântuirea sufletelor noastre, propria noastră biserică, al cărei prag să-l păşim pentru a ne întâlni unii cu alţii întru zidire sufletească şi spre a ne împărtăşi de darurile tale cele bogate ce se revarsă asupra noastră în timpul Sfintei Liturghii şi a oricăror slujbe sfinte săvârşite în numele Tău.

         Trimite, Doamne, întru ajutorul nostru pe îngerii Tăi, care să ne izbăvească de piedicile vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi şi care să sădească în sufletele credincioşilor parohiei noastre îndemnul la dărnicie şi jertfelnicie pentru casa Ta, Doamne.

         Stăpâne, vino întru ajutorul nostru, căci orice trudă făr de Tine, zadarnică ar fi, după cum însuşi psalmistul o grăieşte: „De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc” (Ps. 126, 1).

         Întru Tine ne punem nădejdea, căci Tu poţi face toate câte le voieşti, ca un Dumnezeu atotputernic, Căruia slavă îi vom înălţa în toate zilele vieţii noastre. Amin